Συγκρότηση Επιτροπής για την πορεία του ΕΣΠΑ στη Δυτ. Μακεδονία

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 4468/05-10-2016 απαντητικού εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.)
με θέμα: «Ενημέρωση πορείας ολοκλήρωσης ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013-πορείας υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» αποφασίσθηκε, η συγκρότηση Επιτροπής μελέτης των αναφερομένων στο έγγραφο στοιχείων, επειδή είναι, εν πολλοίς, ασαφή και ελλιπή.

Έργο  της Επιτροπής είναι η μελέτη και η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην περιφέρειά μας. Ειδικότερα:

  1. Το ύψος των πόρων που φέρνει το νέο ΕΣΠΑ, η αξιοποίησή τους.
  2. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη της Διαχειριστικής Αρχής.
  3. Οι δαπάνες του Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το τρέχον έτος, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.
  4. Οι απεντάξεις έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και εντάξεις στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  5. Η παρακολούθηση της πορείας του ΠΕΠ δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

         Η επιτροπή θα συντάξει σχετική έκθεση βάσει δεδομένων υπαρκτών, χειροπιαστών, αδιάψευστων, η οποία θα κατατεθεί ενώπιον της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης που προγραμματίσθηκε για τις 24/10 στη Φλώρινα, που είναι ανοιχτή διαδικασία, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Για τη «Νέα Πρόταση Μηχανικών»

Ο Επικεφαλής

Νίκος Συλλίρης

Προηγούμενο Άρθρο

Εγκαινιάστηκε η περιοδική έκθεση: «Φυτά και Πολιτισμός στην ιστορία της Ευρώπης»

Επόμενο Άρθρο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς συγχαίρει τον Χρήστο Στεργιάκα

Τελευταία από Δυτική Μακεδονία

Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας: «Προπαρασκευαστική επίσκεψη στην Πολωνία στο πλαίσιο του Διαπιστευμένου Σχεδίου Κινητικότητας Erasmus+ KA1 2021 –Σχολική Εκπαίδευση”» (φωτο)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίαςπραγματοποίησε προπαρασκευαστική επίσκεψη στην πόλη Bialystokτης Πολωνίας από τις 16 έως

Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο του προγράμματος επιδότησης της εργασίας 5.000 ανέργων 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, σε 6 περιφέρειες

 Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Γ’ κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων