Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ | Αύγουστος 2016

 

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2016, ανήλθε σε 896.562 άτομα. Από αυτά 476.479 (ποσοστό 53,15%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 420.083 (ποσοστό 46,85%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 326.592 (ποσοστό 36,43%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 569.970  (ποσοστό 63,57%).

 

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2016, ανήλθε σε 77.024 άτομα. Από αυτά 26.471 (ποσοστό 34,37%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 50.553 (ποσοστό 65,63%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 28.418  (ποσοστό 36,89%) και οι γυναίκες σε 48.606  (ποσοστό 63,11%).

 

  1. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2016 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 117.042 άτομα, από τα οποία οι 112.464 (ποσοστό 96,09%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 4.578 (ποσοστό 3,91%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.237  (ποσοστό 39,50%)  και οι γυναίκες σε 70.805  (ποσοστό 60,50%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 92.956 (ποσοστό 79,42%) είναι κοινοί, 3.250 (ποσοστό 2,78%) είναι οικοδόμοι, 4.578 (ποσοστό 3,91%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.402 (ποσοστό 1,20%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 14.802 (ποσοστό 12,65%) είναι εκπαιδευτικοί, και 54 (ποσοστό 0,05%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2016

 

  ΙΟΥΛΙΟΣ

2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 846.000 896.562 50.562 5,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 127.631 77.024 -50.607 -39,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 113.394 117.042 3.648 3,22%

 

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 326.592 36,43% 28.418 36,89% 46.237 39,50%
Γυναίκες 569.970 63,57% 48.606 63,11% 70.805 60,50%
Σύνολο

 

896.562 100,00% 77.024 100,00% 117.042 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 6.165 0,69% 648 0,84% 68 0,06%
20-24  ετών 59.549 6,64% 2.670 3,47% 4.128 3,53%
25-29 ετών 114.182 12,74% 7.424 9,64% 16.230 13,87%
30-44  ετών 367.940 41,04% 28.271 36,70% 61.477 52,53%
45-54 ετών 204.835 22,85% 18.078 23,47% 25.435 21,73%
55-64 ετών 129.302 14,42% 16.468 21,38% 9.229 7,89%
65 ετών και άνω 14.589 1,63% 3.465 4,50% 475 0,41%
Σύνολο

 

896.562 100,00% 77.024 100,00% 117.042 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

33.609 3,75% 7.192 9,34% 2.921 2,50%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

262.190 29,24% 27.388 35,56% 26.591 22,72%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 414.601 46,24% 26.753 34,73% 49.672 42,44%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 186.162 20,76% 15.691 20,37% 37.858 32,35%
Σύνολο

 

896.562 100,00% 77.024 100,00% 117.042 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

835.567 93,20% 66.217 85,97% 107.780 92,09%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.322 1,37% 1.708 2,22% 2.153 1,84%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 48.673 5,43% 9.099 11,81% 7.109 6,07%
Σύνολο

 

896.562 100,00% 77.024 100,00% 117.042 100,00%

 

 

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

 

Προηγούμενο Άρθρο

Η Μαρία Αντωνίου στην ΔΕΘ

Επόμενο Άρθρο

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας | Περπατώ, χρησιμοποιώ ποδήλατο και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τελευταία από Ελλάδα