Οι πέντε ανατροπές που φέρνουν τα πάνω – κάτω στο ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων

Αλλάζει άρδην το τοπίο στο ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων με πέντε ανατροπές, οι οποίες φέρνουν τα πάνω κάτω. Από τις αλλαγές επηρεάζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο περί τους 50.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Στο στόχαστρο των μειώσεων μπαίνουν όσοι εισπράττουν προσυνταξιοδοτική παροχή από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όπως και όσοι συνταξιούχοι παίρνουν επικουρική από το ΕΤΕΑ.

Χαμένοι είναι επίσης οι ασφαλισμένοι που… αποχαιρετούν δια παντός το προσυνταξιοδοτικό επειδή δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν σχετικό δικαίωμα μέχρι 12/5/2016 όπως και όσοι παραπέμπονται στα νέα όρια ηλικίας και τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Οι βασικές συνταξιοδοτικές διατάξεις στα ειδικά ταμεία είναι οι ακόλουθες:

 1. Ασφαλισμένοι-άντρες και γυναίκες- με 35ετία το 2010 αποχωρούν στα 58, εφόσον συμπλήρωσαν το όριο μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Αν συμπληρώσουν φέτος το όριο ανοίγουν την πόρτα εξόδου στα 59.
 2. Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2011 αποχωρούν στα 58, εφόσον συμπλήρωσαν το όριο μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 (με 36 συνολικά έτη). Σε περίπτωση που γίνονται φέτος 58 ετών θα βγουν στη σύνταξη στα 59
 3. Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2012 αποχωρούν στα 59, εφόσον συμπλήρωσαν το όριο μέχρι 18 Αυγούστου 2015 (με 37 συνολικά έτη). Σε περίπτωση που πιάνουν φέτος το όριο μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου σε ηλικία 59 ετών και 9 μηνών.
 4. Ασφαλισμένοι που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν το 1983 και πρόλαβαν να πιάσουν την 35ετία μέχρι 18 Αυγούστου 2015 υπάγονται σε ειδικό καθεστώς. Συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
 5. Άνδρες με 25ετία έως το τέλος του 2012 που έγιναν 60 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη (πλήρη δικαιούνταν στα 65). Εφόσον φτάνουν φέτος το 60ό έτος μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 61 ετών και 9 μηνών. Το όριο για πλήρη σύνταξη πάει σταδιακά στα 67.
 6. Γυναίκες με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 και συμπληρωμένο το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.
 7. Γυναίκες με 25ετία και συμπληρωμένο το 56ο έτος μέσα στο 2011 διασώζονται.
 8. Γυναίκες με 25ετία στα ειδικά Ταμεία και συμπληρωμένο το 57ο έτος μέσα στο 2012 μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου.
 9. Μητέρες με 25ετία και ανήλικο το 2010. Μπορούν να αποχωρήσουν στα 50 αν συμπλήρωσαν το όριο μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον το όριο συμπληρώνεται φέτος η έξοδος γίνεται σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.
 10. Μητέρες με 25ετία και ανήλικο το 2011. Διασώζονται αν έκλεισαν τα 52 έως τις 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που συμπληρώνουν φέτος το όριο αποχωρούν σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.
 11. Μητέρες με 25ετία και ανήλικο το 2012. Εφόσον έκλεισαν τα 55 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δεν έχουν καμία αλλαγή. Σε περίπτωση που το όριο συμπληρώνεται φέτος, βγαίνουν στη σύνταξη στα 58.
 12. Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν εναλλακτικά να αποχωρήσουν με το συνταξιοδοτικό καθεστώς ΙΚΑ.

Αν έπιασαν τo όριο μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 50 και πλήρη στα 55. Αν συμπληρώνουν φέτος το προβλεπόμενο όριο αποχωρούν σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών με μειωμένη σύνταξη και στα 58 πλήρη

 1. Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2011 μπορούν να αξιοποιήσουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς ΙΚΑ. Εφόσον συμπλήρωσαν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 το 52ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν έπιασαν τα 57 πλήρη σύνταξη. Αν πιάσουν φέτος το όριο ηλικίας δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών και πλήρη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

– Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2012 μπορούν να πάρουν σύνταξη με το καθεστώς ΙΚΑ. Αν έπιασαν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη ή αν έκλεισαν τα 60 πλήρη. Εφόσον πιάσουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια μπορούν να αποχωρήσουν στα 58 με μειωμένη σύνταξη ή σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη.

Πηγή: BusinessNews

Προηγούμενο Άρθρο

Ιφιγένεια Διδασκάλου 1916 – 2016 (Γράφει η Μαρούλα Βέργου – Γκαμπέση)

Επόμενο Άρθρο

Ερώτηση της Μαρίας Αντωνίου και άλλων Βουλευτών της Ν.Δ. για ελλείψεις φαρμάκων στα Νοσοκομεία

Τελευταία από Ελλάδα