Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου από τον Δήμο Καστοριάς !

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας των ευπαθών ομάδων που πλήττονται κοινωνικοοικονομικά, ο Δήμος Καστοριάς , θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, με στόχο, να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της φτώχειας, της ανέχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των κατοίκων του Δήμου μας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου θα πρέπει να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καστοριάς, ομογενείς κάτοικοι του Δήμου, αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας, να μην είναι ωφελούμενοι άλλων προγραμμάτων  όπως κάρτα σίτισης, ΤΕΒΑ , να μην λαμβάνουν τρόφιμα από άλλες δομές (συσσίτια, ιερά μητρόπολη κλ.π.) .

Το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 3000 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4500 ευρώ ετησίως για ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1500 ευρώ για κάθε ενήλικα εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται προϊόντα του Παντοπωλείου, να υποβάλουν αίτηση στην Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης . προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή διαβατηρίου
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. α) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού, ( φορολογικού έτους 2015)

         β) Φωτοτυπία του Ε1 (φορολογικού έτους 2015)

          γ) Ε9 εάν υποβάλλεται

  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (μόνο σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό δε δηλώνεται διεύθυνση εντός ορίων του Δήμου)
  2. Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας
  3. Σε περίπτωση στέγασης σε ενοικιαζόμενη κατοικία, μισθωτήριο συμβόλαιο
  4. Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας σε ισχύ
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ωφελούμενοι από άλλα προγράμματα (ΤΕΒΑ, Κάρτα σίτισης , συσσίτια, παραλαβή τροφίμων από Ιερά Μητρόπολη)

 Οι αιτήσεις  θα υποβάλλονται στην Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης  του Δήμου που βρίσκεται στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας.

Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων από 15-06-2016  έως 15-07-2016.

Προηγούμενο Άρθρο

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου κατά την περίοδο εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

Επόμενο Άρθρο

‘Εως και αύριο η διανομή ροδάκινων από τον Δήμο Καστοριάς

Τελευταία από Τοπικά Νέα