Καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση Επαγγελματικών αδειών

Από το τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  υπενθυμίζεται ότι οι Καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση   επαγγελματικών  αδειών, σε εφαρμογή του Ν. 4403/2016, άρθρο 16 (ΦΕΚ Α΄/125/07-07-2016) και σύμφωνα με την αντικατάσταση του άρθρου 112 του Ν.4314/2014 (Α΄ 265):

Η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α΄197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α΄ του π.δ. 113/2012 (ΦΕΚ Α΄198), στο άρθρο 9 του π.δ. 114/2012 (ΦΕΚ Α΄199), στο άρθρο 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (ΦΕΚ Α΄200) και στο άρθρο 9 του π.δ. 1/2013 (ΦΕΚ Α΄3) ορίζεται στις 31-12-2016.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι καταληκτικές ημερομηνίες αντικατάστασης επαγγελματικών αδειών είναι οι εξής:

 Υδραυλικοί (π.δ. 112/2012, ΦΕΚ Α΄197) : 31-12-2016.

  1. Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων – Ηλεκτροσυγκολλητές – Οξυγονοκολλητές (π.δ. 115/2012, ΦΕΚ Α΄200) : 31-12-2016.
  2. Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (π.δ. 113/2012, ΦΕΚ Α΄198) : 31-12-2016.
  3. Ψυκτικοί (π.δ. 1/2013, ΦΕΚ Α΄3) : 31-12-2016.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες των παραπάνω ειδικοτήτων να προβούν στην αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών, εφόσον πληρούν όλους τους όρους του νόμου.

Μετά την λήξη των παραπάνω ημερομηνιών οι επαγγελματικές άδειες παύουν να ισχύουν.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Επαγγέλματος, αρμόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Ολπασιάλης, τηλ. 24673-50335.

 

Προηγούμενο Άρθρο

Σύσκεψη για το φλέγον ζήτημα της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία

Επόμενο Άρθρο

Υπεγράφη η ένταξη των 10 Κέντρων Κοινότητας στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία από Τοπικά Νέα