Ενσωμάτωση σταυρών 89,36% (126 / 141 ΕΤ): Αντωνίου – 5.967, Τζηκαλάγιας – 3.454, Κανδύλη – 2.351

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου 5.967 ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου 3.454 ΚΑΝΔΥΛΗ-ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΝΗ του Ανδρέα 2.351