Ενσωμάτωση σταυρών 75,18% (106 / 141 ΕΤ): Αντωνίου – 4.800, Τζηκαλάγιας – 2.846, Κανδύλη – 1.887

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου 4.800 ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου 2.846 ΚΑΝΔΥΛΗ-ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΝΗ του Ανδρέα 1.887