Ενσωμάτωση σταυρών 52,48% (74 / 141 ΕΤ): Αντωνίου – 2.903, Τζηκαλάγιας – 1.692, Κανδύλη – 1.131

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου 2.903 ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου 1.692 ΚΑΝΔΥΛΗ-ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΝΗ του Ανδρέα 1.131