Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς την Μ. Δευτέρα (δείτε τα θέματα)

Την Μ. Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024 και ώρα 16:30 το Δ.Σ. Καστοριάς θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

«Επιλογή νηπίων για εγγραφή στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

(Σχετικό πρακτικό Επιτροπής)

Θα ακολουθήσει στις 16:45 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, που πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στη  Δ.Κ. Καστοριάς (αποφ. 35/2023 Δ.Σ.),με την προσθήκη 2 (δύο) θέσεων πωλητών ανθέων – φυτών. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
3.           Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη». Απόφαση Δ.Σ.

Δημοτικού Ωδείου

4.           Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ.Ε.Π.
5.           Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ.Ε.Π.
6.           Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2024 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
7.           Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κυλικείου στο ΚΑΠΗ Μαυροχωρίου και τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας του. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ι.Γκόγκα

8.           Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου, για τη στέγασητου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(Κ.Δ.Α.Π.) του ΔήμουΚαστοριάς. Εισήγηση

– Αντιδ/ρχου κ. Γ.Βασιλειάδη

– Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής

9.           Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 58/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού» (θέμα εξ’ αναβολής). Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών
10.       Διαγραφή οφειλών. Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών
11.       Λήψη απόφασης για την παράταση της μισθωτικής σύμβασης του αναψυκτηρίου, στη θέση “δασάκι” της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας. Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών
12.       Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης του Κ.Ε.Π. Καστοριάς, επί της οδού Μητροπόλεως 58. Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών
13.       Συναίνεση για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλειάδας, για την ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού. Εισήγηση Δ/νσηςΟικον/κών Υπηρεσιών
14.       Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
15.       Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
16.       Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
17.       Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης, για την προμήθεια: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED». Πρακτικό επιτροπήςπαρακολούθησης & παραλαβής της προμήθειας
18.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 20810/11-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012648251) σύμβασης με την επιχείρηση «ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ» για την προμήθεια φωτοτυπικών σχεδίων – διαφανειών. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών
19.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 31695/13-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013077490) συμβάσης με την επιχείρηση «ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Παναγιώτη» για την προμήθεια τροφίμων του καταργηθέντος και ενσωματωθέντος στο Δήμο Καστοριάς Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού και των μεταφερόμενων δομών της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ». Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών
20.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 31605/13-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013073689) συμβάσης με την επιχείρηση «ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου» για την προμήθεια τροφίμων του καταργηθέντος και ενσωματωθέντος στο Δήμο Καστοριάς Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού και των μεταφερόμενων δομών της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ». Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών
21.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 31660/13-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013075938) συμβάσης με την «Ε.ΚΑΛΑΦΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.» για την προμήθεια τροφίμων του καταργηθέντος και ενσωματωθέντος στο Δήμο Καστοριάς Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών
22.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 21525/16-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012677559) συμβάσης με την επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών
23.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 20700/10-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012643196) συμβάσης με την επιχείρηση «Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών

 

Προηγούμενο Άρθρο

Ολοκλήρωση του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου ανάσχεσης Βραχοπτώσεων στην έξοδο Λαχανοκήπων», πρ. 70.000€ από την ΠΕ Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

Ευχαριστήριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς

Τελευταία από Τοπικά Νέα

Καστοριά: Εξιχνιάσθηκαν άμεσα 3 περιπτώσεις απόπειρας τηλεφωνικής απάτης που τελέσθηκαν σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων πολιτών – Συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός

Εξιχνιάσθηκαν άμεσα -3- περιπτώσεις απόπειρας τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων πολιτών, για τις