Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2024-2025

/

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄  τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων)  εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).

Για το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες πρέπει να υποβάλλουν από  κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις

13 Μαΐου έως τις  31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :

mail@gym-mous-kastor.kas.sch.gr

Την αίτηση σε μορφή word, μπορείτε να βρείτε  εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς.

Πληροφορίες: Βαρβάρα Μπελερή, διευθύντρια

Τηλ.: 2467028605

Email: mail@gym-mous-kastor.kas.sch.gr

 Η Διευθύντρια

του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς

Βαρβάρα Μπελερή                                                                         

Προηγούμενο Άρθρο

Ευχαριστήριο Δήμου Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

#JobDay Δήμος Καστοριάς, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ενυδρείου Καστοριάς

Τελευταία από Μουσική