Δημόσια πρόσκληση Δημάρχου Καστοριάς

ΠΡΟΣ: Τους εκπροσώπους:

– των πολιτικών κομμάτων,

-των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων,

των συνδυασμών υποψηφίων και

-των Επιτροπών Υποστήριξης (του άρθρου 10 του Ν. 4023/2011)

ΘΕΜΑ :«Κατανομή και τρόπος χρήσης των χώρων, που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024».

 

 Ο Δήμαρχος Καστοριάς,

Έχοντας υπόψη:

α) Το υπ’ αριθ. 18/2024 Προεδρικό Διάταγμα  με θέμα:«Ορισμός ημέρας διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

β) Την υπ’ αριθ. 17409/2024 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1450/Β΄/04-03-2024) με θέμα «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα  δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, στους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του Ν. 4023/2011 (Α΄220) για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών».

γ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 181623/22.11.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα«Καθορισμός κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων, στα διοικητικάόρια του Δήμου Καστοριάς, του Νομού Καστοριάς, στους οποίους και μόνονεπιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, για τηνπροβολή υπαίθριων διαφημίσεων, κατά την περίπτωση αα΄ της παρ. 2 τουάρθρου 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001), όπως ισχύει, με τηνεπιφύλαξη της Αριθμ. Πρωτ.: 31124/1417/30-11-2015 (ΦΕΚ 244/ΤΑΑ&ΠΘ/14-12-2015) Απόφασής μας, που εξακολουθεί παράλληλα ναισχύει, μέχρι τη λήξη της».

καλεί

 σε κοινή σύσκεψη τους εκπροσώπους:

– των πολιτικών κομμάτων,

-των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων,

των συνδυασμών υποψηφίων και

-των Επιτροπών Υποστήριξης (του άρθρου 10 του Ν. 4023/2011)

που θα μετέχουν στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου  2024, την Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για την κατανομή και τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων, που διατίθενται για την προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Ιωάννης Κορεντσίδης

 

Προηγούμενο Άρθρο

Εκδρομή του Συλλόγου “Μαζί σου” σε Ελβετία – Ιταλία- Γερμανία

Επόμενο Άρθρο

Άργος Ορεστικό: Όλα έτοιμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο BAJA GREECE 2024 (φωτογραφίες)

Τελευταία από Τοπικά Νέα

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Π.Ε. Καστοριάς: NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση για αύριο Πέμπτη 13/04/24

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για αύριο Πέμπτη 13/04/24, λόγω δείκτη επικινδυνότητας (3), απαγορεύεται η διέλευση, παραμονής και κυκλοφορίας