Δήμος Αργους Ορεστικού: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

//

Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr ή μέσω του ΚΕΠ και του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

  • 200ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
  • 100ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό)
  • 50ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό)

Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο πρόγραμμα το εισόδημά του τους έξι τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 6ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200
Με 2 ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος 1.800
Με 2 ενήλικα και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη 2.100
Με 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη 2.400
Με 3 ενήλικα και 1 ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικα και 3 ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα μέλη 2.700
Με 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 5 ανήλικα μέλη 3.000

Για κάθε επιπλέον ενήλικο προστίθενται 600 € ενώ για κάθε ανήλικο προστίθενται 300 € το εξάμηνο. Το εξαμηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 €, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Επιπλέον, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενη κατά 15.000 για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 , ενώ η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 .

Τέλος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και οι αλλοδαποί πρέπει να διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ.

 

Προηγούμενο Άρθρο

Δράσεις Φεβρουαρίου 2017 της «Κωνσταντινίδειου» Δημ. Βιβλιοθήκης Κορησού

Επόμενο Άρθρο

Ενημερωτικό σεμινάριο σχεδιαστών για την γούνα (φωτο)

Τελευταία από Ελλάδα