Από αρχές Οκτωβρίου οι αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών

Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για κατάθεση αιτήσεων μετεγγραφών φοιτητών από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Η επιλογή των φοιτητών που θα μετεγγραφούν θα γίνει με τα ίδια κριτήρια που έγινε και πέρυσι, ενώ και η διαδικασία των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών, για την οποία αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου στο υπουργείο Παιδείας, δεν μεταβάλλεται.

Το σύστημα που εφαρμόζεται επιτρέπει σε υποψηφίους που πέτυχαν σε κάποιο τμήμα με χαμηλή βάση να εισαχθούν σε ομοειδές τμήμα με σημαντικά υψηλότερη, εφόσον βέβαια εμπίπτουν στις κατηγορίες δικαιούχων. Μάλιστα η διαφορά που παρατηρείται στις βάσεις εισαγωγής μεταξύ ομοειδών τμημάτων των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας για τους δικαιούχους έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 5.000 μόρια.

Πέρυσι είχαν κατατεθεί σχεδόν 10.000 αιτήσεις μετεγγραφής με 13.000 προτιμήσεις (μπορεί να δηλωθούν έως δύο τμήματα), εκ των οποίων οι 6.700 αφορούσαν τα ιδρύματα της Αθήνας και οι περισσότερες (2.166) το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα Νέα παρουσιάζουν έναν οδηγό με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Αίτηση για μετεγγραφή μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε τμήματα και σχολές είτε μέσω της επιτυχίας τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α’ και Ομάδας Β’, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση), είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβασιν του αριθμού εισακτέων.

Ο αριθμός των μετεγγραφομένων ισούται με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας, φοιτητές με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω και φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

Μόλις ανακοινωθεί η έναρξη της προθεσμίας μετεγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr θα πρέπει να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής για αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, έως δύο διαφορετικών ΑΕΙ. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν.

Τα κριτήρια και τα μόρια

Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (μόρια 5). β) Δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ (μόρια 4). γ) Δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων 9.000) ευρώ (μόρια 3). Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται. δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (μόρια 3). ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (μόρια 2). στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (μόριο 1). ζ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα (μόριο 1). η) Ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαμης μητέρας (μόριο 1). θ) Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (μόριο 1). ι) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω (μόριο 1).

Μετεγγραφές κατ’ εξαίρεση

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση σε ειδική Επιτροπή. Η αίτηση υποβάλλεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας, Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι και απευθύνεται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση. Η Επιτροπή αποφασίζει αν οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και αν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος. Δεν έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Νίκος Μάστορας

Πηγή: in.gr – Newsroom ΔΟΛ

 

Προηγούμενο Άρθρο

Ενημερωτική Ομιλία για την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ στην ΠΕ Καστοριάς

Επόμενο Άρθρο

Ασφυκτιούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, φόβοι για τις συντάξεις

Τελευταία από Ελλάδα