Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καστοριάς μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (δείτε τις ειδικότητες)

κατηγορία : Τοπικά Νέα από

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καστοριάς με κωδικό 2311001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καστοριάς με κωδικό 2311001, με τους παρακάτω Τομείς και

Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

1)Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2)Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων