Συνέχεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας

κατηγορία : Τοπικά Νέα/Υγεία από

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε με ίδιους πόρους, ένα ακόμη αίτημα της Καρδιολογικής κλινικής αλλά και του ΩΡΛ τμήματος του Νοσοκομείου μας.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε η προμήθεια δύο δωδεκακάναλων Ηλεκτροκαρδιογράφων για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιολογικής κλινικής, προϋπολογισμού 5.374,16€, καθώς και δύο συσκευών, μία ακουομετρίας και μία τυμπανομετρίας για τις ανάγκες του ΩΡΛ τμήματος, συνολικού προϋπολογισμού 12.752,16€.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου συνεχίζει απρόσκοπτα τις προσπάθειες για τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, προκειμένου οι πολίτες να απολαμβάνουν πιό ποιοτική και πιό άμεση εξυπηρέτηση.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Καστοριάς

Αντωνιάδης Βασίλειος