Ακόμη μία μόνιμη ιατρός Καρδιολόγος στο Νοσοκομείο Καστοριάς

κατηγορία : Τοπικά Νέα/Υγεία από

Η Διοίκηση του Γ. Ν. Καστοριάς, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην στελέχωση του Νοσοκομείου, σας γνωστοποιεί ότι, σήμερα Τετάρτη 10-01-2018, ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας, μόνιμη ιατρός ειδικότητας Καρδιολογίας, καλύπτοντας και την τρίτη κενή θέση που υπήρχε στον Οργανισμό του Νοσοκομείου για την Καρδιολογική κλινική.

Η στελέχωση της Καρδιολογικής κλινικής, μέχρι τον Αύγουστο του 2016, αριθμούσε μόνον δύο ειδικούς μόνιμους ιατρούς. Κατόπιν προσλήφθηκε ειδικός Επικουρικός ιατρός και σήμερα υπηρετούν τρείς μόνιμοι ειδικοί Καρδιολόγοι και μία Επικουρικός.

Καστοριά 10-01-2018

Ο Διοκητής του Γ. Ν. Καστοριάς

Αντωνιάδης Βασίλειος